Jag föreläser och leder seminarier i etik och vetenskapsfilosofi vid Avdelningen för filosofi på KTH. I skrivande stund (2017-01-02) har jag genomfört över 200 undervisningstimmar, framför allt på avancerad nivå (master/PhD) men också på grundnivå. Nästan all min undervisning är på engelska.

Mina föreläsningar handlar om normativ etik, forskningsetik, informerat samtycke, autonomibegreppet och djuretik. Jag ger dem vid flera tillfällen per termin inför upp till ~250 studenter. Vår seminarieverksamhet är bredare än så och omfattar även exempelvis yrkesetik och vetenskapsfilosofi.

Jag utformar regelbundet examinationsuppgifter, handleder studentuppsatser och är bland annat delansvarig för en kurs i forskningsetik och ett kursmoment i bioetik. En av mina kortare texter om etik används som undervisningsmaterial på en av avdelningens kurser.

Läs mer om undervisningen på Avdelningen för filosofi på KTH här.


Doktorand i filosofi som bloggar för att bejaka skrivlusten. Läs mer här.

Senaste inläggen