Jag föreläser och leder seminarier i etik och vetenskapsfilosofi vid Avdelningen för filosofi på KTH. I skrivande stund (2017-10-16) har jag genomfört över 250 undervisningstimmar, framför allt på avancerad nivå (master/PhD) men också på grundnivå. Nästan all min undervisning är på engelska.

Mina föreläsningar handlar om normativ etik, forskningsetik, informerat samtycke, autonomibegreppet och djuretik. Vår seminarieverksamhet är bredare än så och omfattar även exempelvis yrkesetik och vetenskapsfilosofi.

Läs mer om undervisningen på Avdelningen för filosofi på KTH här.

Mina huvudsakliga undervisningsuppdrag:

  • Kursansvarig AK2017 Introduction to Research Ethics (länk)
  • Kursansvarig AK2018 Advanced Course in Research Ethics (länk)
  • Huvudansvarig för kursmoment i medicinsk etik AK2050 Theory and Methodology of Science with Applications (Medical Ethics) (länk)
  • Delansvarig för etikmoment BB1010 Inledande bioteknik

 


Doktorand i filosofi som bloggar för att bejaka skrivlusten. Läs mer här.

Senaste inläggen