Listan är ett urval av texter jag skrivit, föreläsningar jag gett och så vidare. Läs gärna min blogg, besök min Facebook eller maila jesper.ahlin@me.com om mina föredrag och texter intresserar dig eller din organisation.

Datum Text/tal
2017 Politisk filosofi idag: Intervju med Åsa Burman, lektor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier, Tidskrift för politisk filosofi 21:3, s. 29–36
2017 Siedentop, Larry, 2014. Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism. London: Penguin Books., Statsvetenskaplig tidskrift 119:2, s. 335–7
2017-12-01 Healthcare and human enhancement, föreläsning, KTH
2017-11-24 Healthcare, computers, and robots, föreläsning, KTH
Examen: Fil. lic., Kungliga Tekniska högskolan
2017-11-22 Autonomy and new technology, föreläsning, KTH
2017-11-21 Methods of applied ethics, föreläsning, KTH
2017-11-15 Research ethics, workshop, Jönköping University
2017-11-08 Individualisten John Stuart Mill, föredrag, LUF Storstockholm
2017-11-02 Moraliskt ansvar och etiskt tänkande, föreläsning, Ingenjörer utan gränser, Uppsala
2017-11-01 Integrity and genetic privacy, föreläsning, KTH
2017-10-26 Älskade liberalism, förbannade liberaler, föredrag, Centerstudenter i Stockholm
2017-10-20 Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses, licentiatseminarium, KTH
2017-10-01 Älskade liberalism, förbannade liberaler, föredrag, Rättviseförmedlingen
2017-09-28 A first defense of moral individualism in bioethics, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2017-09-12 Rights and duties, föreläsning, KTH
2017-09-08 A defense of moral individualism in bioethics, Brown bag lecture, KTH
2017-08-29 Methods of applied ethics, föreläsning, KTH
2017-08-26 The impossibility of reliably determining the authenticity of desires: implications for informed consent, föredrag, Filosofidagarna, Uppsala
2017 Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses. (Licentiate thesis), KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
2017 The impossibility of reliably determining the authenticity of desires: implications for informed consent, forthcoming in Medicine, Health Care and Philosophy (doi:10.1007/s11019-017-9783-0)
2017-05-07 Gästblogg: Varför filosofi är viktigt för arkeologi, Arkeloggen
2017-05-04 Arbetstitel: David Schmidtz rättviseteori, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2017-04-22 Filosofin och liberalismen, föreläsning, Stureakademin
2017-04 Intervju med Marcus Agnafors, filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor vid Högskolan i Borås. Tidskrift för politisk filosofi (1), s. 33–43.
2017-04-04 Personal Autonomy and Informed Consent: Conceptual and Normative Analyses, Brown bag lecture, KTH
2017-03-30 Etiken kring genmodifierade grödor (GMO), föreläsning, KTH
2017-03-27 Conceptual Analyses of Autonomous Consent, CHE-seminariet, LIME, Karolinska institutet
2017-03-23 Etiken kring experiment med djur, föreläsning, KTH
2017-02-17 Etiken kring experiment med djur, föreläsning, KTH
2017-02-15 En modern klassisk liberalism, föreläsning, Centerstudenter/Centerpartiets ungdomsförbund, Uppsala
2017-02-09 Working title: Voluntarily but Unknowingly, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2017-02-09 Bör vi hindra åldrande?, föreläsning, KTH
2017-02-03 Research ethics, föreläsning, KTH
2017-01-14 Thick classical liberalism and the decay of political debate
2017-01-13 Liberalism 1.0, panelsamtal, Timbro
2016-11-23 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-11-16 The Impossibility of Reliably Determining the Authenticity of Desires: Implications for Informed Consent, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2016-10-24 Individualisten John Stuart Mill
2016-10-12 Why authenticity of personal preferences does not matter: Sjöstrand & Juth (2014) are more right than they think, Forte-workshop, Göteborgs universitet
2016 Förord till den svenska översättningen av Classical Liberalism, Timbro förlag
2016-10 När ska man ingripa mot religiös fanatism?, Sans 2016:4, s. 64–7
2016-09-29 Animal ethics, föreläsning, KTH
2016-09-27 Autonomy and informed consent, föreläsning, KTH
2016-09-26 Philosophy of science and ethics, föreläsningar, Karolinska institutet
2016-09-23 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-06-08 Is Libertarianism a Thing? / Problems of Libertarian Self-Ownership, presented at Workshop on Libertarianism in Political Philosophy, KTH
2016-05-31 Individualism, autonomi och samtycke, föreläsning, LUF Uppsala
2016-05-29 Epistemisk skepticism som libertarianskt kännetecken?
2016-05-17 Varför inte socialism?
2016-05-14 Nyvänsterns teori och politik, föreläsning, LUF:s spetsutbildning
2016-04-22 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-04-20 Autonomy and informed consent, föreläsning, KTH
2016-04-19 Libertarianism vs. liberalism, föreläsning, LUF Stockholm
2016-04-16 Libertarianism som policyredskap?, föreläsning, Stureakademin
2016-04-08 Fem etiska teorier om djurförsök, föreläsning, KTH
2016-04-07 Autonomy and informed consent, föreläsning, KTH
2016-04-06 Deontology: contracts, föreläsning, KTH
2016-04-04 Deontology: rights and duties, föreläsning, KTH
2016-02-12 Research ethics, föreläsning, KTH
2016-01-18 Voluntary or Not? A Critical Assessment of Theories of Voluntariness in Informed Consent in Medical Ethics, CHE-seminariet, LIME, Karolinska institutet
2015-12-02 The Role of Voluntariness in Informed Consent, högre seminariet, Avdelningen för filosofi, KTH
2015-11-26 Research ethics, föreläsning, KTH
2015-10-23 JOSEPH H. CARENS The Ethics of Immigration, Theoria 81:4, s. 380–4
2015-10-17 Libertarianism – vilket självägandeskap?, Frihetssmedjan
2015-09-25 Research ethics, föreläsning, KTH
2015-08-22 Ett telefonmöte med rasismens gräsrotsrörelse
2015-07-25 Öppna gränserna, Upsala Nya Tidning
2015-02-24 Den nya vänstern, föreläsning, Geijerska studentföreningen
Examen: Fil. mag., Uppsala universitet
2015-02-21 Smörja, sexism och haverier – eller en svensk libertarianism?
2014-01-07 John Lockes filosofi tillämpad på dagens svenska alkoholpolitik, panelsamtal, Nocturum
2014-01-07 ‘John Locke’ om den svenska alkoholpolitiken idag, Nocturum
2014 John Locke: Om individens naturliga rätt till sitt eget förnuft, i Klassiska tänkare om alkoholfrågan, Oskar Jalkevik (red), Nocturum
2013-12 Framtiden och plikterna, Svensk Linje nr 4/13
2013-08-03 Mer filosofi stärker samhället, Corren [Uppföljning på ledarplats 2013-08-06: Bildning är lära för livet]
Examen: Fil. kand., Linköpings universitet

Doktorand i filosofi som bloggar för att bejaka skrivlusten. Läs mer här.

Senaste inläggen