Att rösta eller att icke rösta, det är frågan – om inkonsekventa libertarianer

Somliga libertarianer tycker att folk – de själva eller andra eller båda – borde avstå från att rösta i demokratiska val. Ett skäl som åberopas är att den som röstar ger sitt bifall till ett illegitimt system, vilket är fel i sig. Ett annat skäl är instrumentellt, då man hävdar att en enskild röst inte gör någon politisk skillnad. Det argumentet har jag svårt att förstå.

Samma libertarianer hävdar nämligen gärna att marknaden, om den förblir ostörd, är ”demokratisk”. Med ”demokratisk” menas att det är konsumenterna som genom sin köpkraft styr marknaden. Det är korrekt, på ett sätt, då producenter knappast förblir parter på den fria marknaden om konsumenterna väljer bort deras varor eller tjänster.

Men den enskilde personens konsumtionsval gör knappast någon relevant skillnad på marknaden, som ju präglas av hundratusentals, ofta miljontals, andra individers handlingar. Eller?

Om man som libertarian hävdar att en enskild röst inte gör någon politisk skillnad borde man inte heller hävda att ett enskilt konsumtionsval gör det på marknaden. Men om man anlägger det betraktelsesättet är individen maktlös både i marknadens demokrati och i politikens, vilket är en mycket pessimistisk syn på människans möjlighet att påverka sin värld.

En sådan pessimism borde inte tilltala libertarianer. I stället borde man säga att människan kan påverka sin värld och att både röstande och konsumtion kan ha en signifikant betydelse. Det är en både progressiv och konsekvent hållning. Vill man ändå att folk ska avstå från att rösta borde man anföra andra skäl än att en enskild röst inte gör någon politisk skillnad.

2 Responses to “Att rösta eller att icke rösta, det är frågan – om inkonsekventa libertarianer”


  1. 1 Mikael Olsson 31 augusti, 2016 kl. 17:48

    En skillnad mellan att ”rösta” på marknaden och att rösta i val torde vara att även om man i båda fallen – vilket du korrekt konstaterar – inte kan påverka det stora sammanhanget (marknaden respektive politiken) så får konsumenten ändå en omedelbar personlig fördel av att ”rösta” på marknaden (d.v.s. man får den vara man betalar för). Libertarianen kan möjligen påpeka att någon motsvarande personlig fördel inte fås genom att rösta politiskt. (Fast om detta är ett avgörande argument för att inte rösta politiskt kan man fortfarande betvivla.)

  2. 2 ankpoesi 24 oktober, 2016 kl. 12:32

    Här har du inte ens tänkt halvvägs, måste jag få lov att säga. Det som kännetecknar val och politik i allmänhet är att det är ett nollsummespel, det en får förlorar en annan. I ett maoritetsval så är din röst MENINGSLÖS så till vida att du inte vinner. Den försvinner, blir kaputt, förvandlas till stoft och aska.

    Så inte på en ”demokratisk” (burr!) och fri marknad. Det räcker att de företag jag väljer med mina resurser ser till att hålla sin verksamhet vinstgående så räcker det att jag själv väljer dem så kommer mitt val är att vara verkligt och komma mig till godo. Jag behöver ingen majoritet, jag behöver inte någon alls för att jag ska få vad jag vill ha och önskar mig. Politiken kräver att jag är en del av ett vinnande lag, marknaden kräver bara att jag inte väljer en förlustinbringande verksamhet, i övrigt förlorar jag ingenting på mina egna val. Hur kan en akademiker undvika att se den här elementära distinktionen?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s
Doktorand i filosofi som bloggar för att bejaka skrivlusten. Läs mer här.

Senaste inläggen