Marie Demker, professor i statsvetenskap och vänsterlutande debattör, frågar sig i dag i ett blogginlägg om vår samtid präglas av verklighetsfrämmande idealism. Om Demker har rätt, skriver hon, ”riskerar den materiella verkligheten att kullkasta och massakrera de värden vi verkligen gemensamt värnar.”

Jag vet inte om hon har rätt. Kanske är 2010-talet fyllt av ”moralism och högstämda ideal” i jämförelse med andra decennier. Men jag tycker att Demkers blogginlägg reflekterar någonting väldigt viktigt: många i den traditionella vänstern vägrar acceptera att socialdemokratiska värderingar är en uppsättning bland flera tävlande och att den traditionella vänstern måste ta av sig ledarmössan. Det är en fråga om självbilder. Socialdemokratin är inte ”det normala” utan bara en i mängden – och jag tror att det svider i sosseskinn att höra det.

Demker illustrerar sin tes med tre exempel ur samtida debatt där ”principer och ideal” har trumfat ”verkligheten”, som om Demkers vänsterlutande verklighetsbeskrivningar vore fri från principer och ideal.

Det fria skolvalet benämns som ett värdeneutralt ”politiskt verktyg”. Men politiska verktyg används för att nå målsättningar och sådana är inte värdeneutrala. I Demkers fall är målsättningen ”den pedagogiska infrastrukturen kring skolan, segregation och socioekonomiska klyftor”. Det krävs ett vänsterlutande sinne för att göra sådana måldefinitioner utan att se att de inblandade värderingarna tränger ut andra. Därtill är det för somliga – exempelvis klassiskt sinnade liberaler som jag själv – ideologiskt betingat att över huvud taget omnämna fria skolval som ”politiska verktyg”.

På samma sätt avhandlar Demker det fria vårdvalet, en tanke ”så stark att frågan om lika villkor för alla inom vården blir sekundär”, som om det egna narrativet vore det av högre makt givna. Frågan om jämställdhet formulerar Demker såhär: ”Är det helt OK med en marknadsekonomi som styrs av manliga bolagstyrelser när hela marknaden består av både män och kvinnor?”

Demkers verklighetsbild är genomtänkt – men den är inte värdeneutral. Hennes läsare ska förstå att Demker efterfrågar ”pragmatism och en vilja att lösa problem, inte mer moralism och idealism i diskussionen.” Med andra ord uppmanar hon läsarna att sluta ifrågasätta vänsterns berättelse om Sverige. Vi – liberaler, konservativa och nymarxister – ska stoppa skjutvapnen i hölstret och ge Socialdemokraterna makten tillbaka.

Jag tror att den svenska vänsterns verklighetsbeskrivning spricker i kanterna och att man någonstans i bakhuvudet börjar bli medveten om det. Det kanske är dags att vakna upp efter ett sekel av ideologiskt monopol och parlamentarisk bekvämlighet. Som sagt svider det nog i sosseskinnet att få höra att man bara är en i mängden – men sådan är verkligheten.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.