Jag har länge velat skriva om en twitterdebatt jag hade för över ett år sedan. En filosof och tillika Mp-politiker deklarerade i hög ton att han vill ha en fri invandring. Gott! Det vill jag också. Men samma filosof och politiker var samtidigt väldigt tydlig med att han är utilitarist – han värderar en handling efter dess konsekvenser.

Det betyder att Mp-politikern tycker att konsekvenserna av fri invandring är av ett sådant slag att vi bör öppna gränserna (hade konsekvenserna varit annorlunda hade han haft en annan uppfattning om invandring). Men hur vet han vilka konsekvenserna är? Eftersom han är utilitarist måste han ha en empirisk teori som får honom att fälla omdömet att fri invandring är bra. Framför allt gäller denna empiriska fråga ekonomi, alltså resursförvaltning – exempelvis är ytor resurser som måste förvaltas annorlunda än i dag om vi öppnar gränserna för en fri invandring.

Jag frågade honom vilken ekonomisk teori han bygger sin uppfattning på. Han har nämligen pratat om att han läser Marx för sin dotter. (Det är dålig ekonomisk teori och ännu sämre barnböcker.) Filosofen och Mp-politikern ojade sig högt. ”Ååååh”, sa han inte, men så minns jag det, ”liberaler och deras ekonomiiii, suck och stön.”

Men frågan är högst relevant. Om invandringen ska vara fri, hur vet vi vem som ska bo var? Vem ska bo på den bördigaste marken? Ska fler bostäder byggas och i sådana fall var och hur, eller ska de redan befintliga bostäderna användas annorlunda? På vilket sätt leder fri invandring till goda konsekvenser? Det är empiriska frågor man inte kan sucka och stöna åt.

Jag säger att det är genom utbud och efterfrågan vi bäst förvaltar våra resurser och att marknadsekonomi därför bäst kan ge utilitaristen och Mp-politikern stöd för sin uppfattning. Om jag var utilitarist skulle jag motivera min önskan om fri invandring på det sättet. Men denna kära politiker är ju miljöpartist och gillar inte marknaden. Han läser Marx för sina barn. Jag vet inte vilka hans empiriska förklaringar är och han var inte intresserad av att upplysa mig.

Vilken knipa. Inte för mig, bortsett från att jag har gått och tänkt på hur han avfärdade mig med suckar och stön för över ett år sedan. Det var drygt och ohyfsat av honom. Min fråga kvarstår alltså: hur menar filosofen och utilitaristen att fri invandring medför de önskvärda konsekvenserna? Jag undrar verkligen.

Diskutera och dela på Twitter.