De tolv texter som ingår i den här serien om frihetliga tänkare är skrivna på ett enkelt sätt så att de kan väcka det teoretiska intresset även hos den annars politiskt ointresserade. Jag har medvetet avstått från källhänvisningar och alla citat är fritt och glatt översatta från engelska. Detta för att markera att texterna inte är skrivna i en akademisk miljö och inte heller kan användas som underlag för andra, mer utförliga, arbeten. De är liberala tolkningar av liberala tänkare, och är skrivna med avsikt att väcka tankar och diskussioner hos läsaren.

Jag gör inte anspråk på att ha valt de ”viktigaste” tänkarna, eller ens de ”viktigaste” tankarna som tänkarna har tänkt. I stället är det en blandning från högt till lågt och från gammalt till nytt inom flera teoretiska områden som alla är värdefulla för en liberal världsbild. Förhoppningsvis kan texterna vara lättsamma nog att betraktas som roliga att läsa och dela med sig av.

I samband med varje publicering (som sker klockan 06:00 varje dag i tolv dagar från och med idag, med undantag för den första texten som publiceras kring lunch) kommer jag att skapa en Facebookpost som är öppen för diskussion. Där kan texterna kritiseras och ifrågasättas, om behovet finns. Den som vill bidra med ett bättre perspektiv eller en tolkning som ligger närmre originalet, och som kan förmedla sitt budskap kort, precist och välformulerat, erbjuds utrymme på min blogg. Jag publicerar gärna välskrivna invändningar eller kompletteringar.

De källor jag har utgått från är givetvis i första hand författarnas egna texter, i de flesta fall översatt till (modern) engelska. I andra hand har jag använt mig av referentgranskade kommentarer, Stanfords filosofiencyklopedi och Svante Nordins böcker om filosofins historia; i tredje hand fristående källor online; och i något enstaka fall när jag sökte enkla detaljer Wikipedia. Jag hänvisar gärna till fortsatt läsning om så önskas.

Trevlig läsning!

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.