Nothing, perhaps, is so dangerous intellectually in the policy sciences as an economist who knows only economics, except, I would add, a moral philosopher who knows no economics at all.

Citatet är hämtat ur en artikel i Forbes från 2012 som handlar om Ludwig von Mises. Alla som ägnar sig åt moralfilosofi borde studera ekonomisk teori: mänskligt agerande är trots allt centralt inom etiken.