Miljöpartisten Mikael Trolin skriver idag på SVTs opinionssidor att Hanif Bali är en ”husneger” som skickas fram ”för att leda försvaret för Reinfeldt”. Hanif jämförs med ”de slavar som var tjänare i slavägarnas hus”, och liberalers invändningar mot nymarxismens analyser utgör en metodik ”för att åstadkomma en gradvis normalisering av främlingsfientliga och rasistiska åsikter.”

Tyvärr måste även sådant nonsens bemötas. Helt i linje med denna typ av resonemang måste Hanif förminskas för att Mikaels teorier ska förbli intakta. Enligt dessa teorier måste man antingen tro på dem eller utgöra själva problemet. Nymarxismens profeter kräver fullständig underkastelse. Känns det igen från någonstans i marxismens historia, kanske?

Faran med nymarxismen är just att förnuftsmässigt resonerande, alltså en strävan efter logiskt följdriktighet, enligt teorierna är maktinnehavarnas påhitt för att behålla makten. Mikael Trolins åsikter är den praktiska appliceringen av postmodernismens filosofi:

It is meaningless to speak in the name of—or against—Reason, Truth, or Knowledge.

– Michel Foucault