Själv påstår jag inte att skillnader är dåligt. Tvärtom tycker jag att de är bra. Om det helt och hållet saknas skillnader i ett samhälle har det stagnerat – det sker inte längre någon utveckling. Men sådant är ekonomisk-tekniskt prat och hör hemma i en annan text. Jag påstår nämligen också att skillnader inte kan utjämnas. Att det är omöjligt.

Skillnader kan inte utjämnas, utan bara flyttas från en plats till en annan. Läs texten här.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.