I ungdomsförbundet Ung Liberal pågår en intern diskussion om socialliberalism. Jag känner mig nödgad att komma med ett bidrag.

Socialliberalismen saknar inbyggda mekanismer som begränsar domarämbetets makt, för ändamålet kommer alltid att helga medlen – utan att kunna uppfylla dem. Därför är det viktigt att se socialliberalismen för vad den är: en filosofiskt farlig idé om hur en kan beröva människan sin individstatus utan att behöva säga det rakt ut.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.