Idag skriver jag på Frihetssmedjan att upplevelsebaserad antirasism inte är gott nog:

Berättelser om upplevelse av förtryck kan användas för att medvetandegöra strukturer, men inte mycket mer. Det ger inte tolkningsföreträde på något annat område än den enskilda individens personliga historia.

Diskutera och dela på Facebook och Twitter.