Mitt namn är Jesper Ahlin och jag är moralfilosof. Sedan våren 2015 är jag doktorand i filosofi vid Kungliga Tekniska högskolan.

Jag skriver min avhandling om autonomibegreppet och informerat samtycke. Läs mer om min forskning här.

Mina undervisningsuppdrag rör framför allt etik, men också grundläggande vetenskapsteori. Läs mer om min undervisning här.

Utöver mitt professionella intresse för etik är jag också samhällsfilosofiskt intresserad. Mitt politiska engagemang tar sig uttryck främst genom texter och föredrag med ideologiskt tema. Jag har till exempel skrivit förordet till den svenska översättningen av Eamonn Butlers bok Klassisk liberalism och föreläser regelbundet om ideologi. Läs mer om mina texter och föredrag här.

Läs gärna min blogg, besök min Facebook eller maila jesper.ahlin@me.com om mina föredrag och texter intresserar dig eller din organisation.


Doktorand i filosofi som bloggar för att bejaka skrivlusten. Läs mer här.

Senaste inläggen